ГАЛЕРИЯ


Диализно помещение

11 10 9 8 5 2

Фоайе

6 3 7 4

 

Оборудване за пречистване на водата

13 12 1