ЛЕЧЕНИЕ


Частен диализен център Велико Търново обслужва пациенти в две смени по установен график, от понеделник до събота. На разположение са три диализни зали, като пациенти с позитивен маркер за вирусен хепатит се диализират в отделна зала.

Центърът осигурява безплатно всички медикаменти и консумативи за диализната процедура.

За извършването на клинико-лабораторни изследвания, центърът има сключен договор с лаборатория Медилаб.

Също така центърът предлага на своите пациенти следните удобства:

  • осигурен транспорт за пациентите от Велико Търново и региона
  • храна и напитки по време и преди диализната процедура
  • залата за диализа разполага с два телевизора
  • наличие на безплатен безжичен интернет
  • съблекални със санитарни помещения