ЕКИП

 • Д-р Валентина Атанасова – Главен  лекар на Хемодиализния център - CV

 • Д-р Йорданка Любомирова - CV

 • Д-р Петя Пашова - CV 


 • Д-р Стефан Илчев - CV


 • м.с. Росица Кръстева
 • м.с. Галина Златева
 • м.с. Мариана Савова
 • м.с. Кремена Минчева
 • м.с. Христина Балева
 • м.с. Ренета Николова

 • Славейко Захариев
 • Дачо Трифонов
 • Йордан Данчев
 • Николинка Борисова