ЗА НАС


logo_2

Частен диализен център – ВТ “ЕООД” обслужва пациенти в краен стадии на хронична бъбречна недостатъчност, които се нуждаят от програмирана хемодиализа.

Центърът работи от месец февруари 2015 година, като за целта притежава разрешение за лечебна  дейност – No. ДЦ – 405 / 23.12.2014 г.

Диализният център разполага с 12 апарата модел “АК 96”, разположени в 3 зали., както и със система за подготовка на водата с обратна осмоза на шведската фирма GAMBRO.

Екипът на центъра се състои от трима лекари, двама нефролози и един анестезиолог, както и пет медицински сестри и технолози.

Работим с лекарствени продукти и медицински изделия с високо качество, които осигуряват качествено лечение на нашите пациенти, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от тях.

Дейността и организацията ни на работа е структурирана според изискванията на медицинския стандарт за диализно лечение .